-->

January 28, 2014

Werna-Werni Ukara

PURWAKA

Ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun maringi hidayah saha inayahipun kagem penulis saengga penulis saged ngrampungaken makalah “Warna-werninipun Ukara”. Penulis uga ngaturaken maturnuwun dumateng Ibu Sri Sukasih, M.Pd ingkang sampun maringi bimbingan
Wonten makalah punika penulis nyariosaken babagan warna-werninipun ingkang dipun perang miturut wangun ukaranipun, miturut langsung orane, lan miturut tindakanipun. 
Penulis ing mriki bilih makalah punika taksih kathah kuciwa utawi kekiranganipun, nanging penulis pitados bilih panjenengan tamtu kersa paring panyaruwe utawi paring pitedah tumrap sampurnaning makalah punika. Pramila sanget ing pangajeng-ajeng penulis saha sadaya kala wau saged tampi kanthi suka bingahing manah.
Penulis


Download and Full Post Klik Disini

Selamat Datang di www.anaziz.com semoga konten yang anda cari ada disini. Website ini masih dalam pengembangan dan akan berorientasi pada bidang pendidikan terutama perangkat pembelajaran. Semoga bisa menjadi website yang berguna terutama untuk pengembangan pendidikan di Indonesia.

0 komentar:

Post a comment

Bergabung dengan Tim

Kontak
Aziz Permana
082137148320
Gempolsari 18/04, Wates, Simo, Boyolali
Powered by Blogger.